För allas trevnad är det viktigt att följa de riktlinjer som finns angående hygien i solarium. När en kund använt en solariebädd, ska liggskivor desinficeras och rengöras. Desinfektionsvätska och engångspapper ska finnas i varje solarieutrymme. Även ögonskydd ska finnas lättillgängliga. Kunden ska inte behöva fråga efter dem. Efter användning ska ögonskydden också desinficeras.

Mycket handlar om sunt förnuft. God hygien i solarium hindrar att smitta överförs. Vanligast är att svampsjukdomar eller vårtvirus kan föras över, men även andra typer av sjukdomar kan i vissa fall spridas.

I ett solarium ska det finnas tydliga anvisningar för vilka hygienkrav som gäller. Det ska också finnas information om vilka effekter solningen ger och hur man bäst skyddar sig från negativa effekter. Runt en solariebädd ska det finnas fria ytor. Annars blir det svårt att komma åt för inspektion och rengöring. Den som är ansvarig för ett solarium måste regelbundet undersöka kvaliteten på liggskivor. I händelse av att de är spruckna eller skadade på annat sätt, ska de bytas ut.

En utmaning för den som driver solarium är att undvika missbruk. Att sola kan bli beroendeframkallande och ibland finns det kunder som struntar i de anvisningar som finns för hygien och säkerhet. Det kan liknas vid andra former av missbruk, till exempel spelmissbruk. Om en anhörig eller vän har problem kan det vara bra att ingripa. Har någon skadad och rödbränd hud är det inte särskilt smart att fortsätta sola. Det är viktigt att de som solar solarium blir väl informerade om de risker som finns med att sola solarium. Om du besöker ett solarium som inte informerar om detta så ger det ett oseriöst intryck och man bör därför välja ett annat mer ”seriöst” ställe att sola på.

Viktigt att tänka på för dig som driver ett solarium

När man driver ett solarium så är hygienen och säkerheten A och O. Även om man ber sina kunder att rengöra med en desinfektions spray både innan och efter de lägger sig i solariet så är det inte säkert att alla faktiskt gör detta. Man bör därför själv med jämna mellanrum gå in och kika för att se över så att allt ser snyggt och städat ut.
Att solarierna är i bra skick är en annan viktig faktor. Man bör alltid se till så att allt fungerar samt att det inte finns sprickor eller dylikt i lysrören. Ett lysrör som har sprickor kan släppa igenom UV-B ljus direkt på huden vilket är skadligt.
Utöver en god hygien samt hela och välfungerande solarium är det även du som ägare som bär ansvar för att informera om de risker som finns vid solande i solarium.

Viktigt att tänka på för dig som solar solarium

Även om ägaren till en solarium anläggning har skyldighet att sköta hygienen och informera om hur solandet går till samt vilka risker det medför, så har även du som kund skyldigheter. För att alla ska kunna uppleva ett trevligt solarium besök så är det viktigt att alla besökare håller sig till de regler som gäller. Var alltid ren när du lägger dig i ett solarium. Rengör även solariebädden innan du lägger dig ner för att sola. Det ska alltid finnas en sprayflaska innehållande bakteriedödande rengöringsmedel i solarium hytten. Använd den för att rengöra bädden tillsammans med en bit papper som du sedan slänger bort, både innan och efter du solar.
Använder du någon sorts olja på kroppen under tiden som du solar så gäller det att vara extra noggrann när du rengör solariet efter dig.
Stöka heller inte ner inne i båset där du ska sola. Att kasta skräp omkring sig är aldrig trevligt och kommer att bidra till att nästa kund kanske inte får en lika trevlig upplevelse.