Köpa solarium

Vill man ha tillgång till ett solarium hela tiden är det bästa alternativet att köpa ett solarium. Då slipper man leta efter lediga tider. Ytterligare en anledning är att man kan välja skonsamma lysrör och bra fläktar som ökar bekvämligheten. Den som hyr solarium har inte samma frihet, utan får hålla till goda med vad uthyraren har att erbjuda. Nackdelen med att köpa solarium är att det krävs en större investering. Därför ska man göra en del efterforskningar. Här kommer en del saker att tänka på inför ett köp av solarium.

Säkerheten

När det gäller s7094äkerhet ska man inte kompromissa. Om du ska kunna känna dig trygg och säker när du solar ska du alltid sätta den främst vid köp av solarium. Lysrören är extra viktiga och ska uppfylla samtliga säkerhetskrav. Skulle du köpa ett begagnat solarium bör du kontrollera att det är originalrören till just det solariet och att den tidigare ägaren inte gjort förändringar som försämrat säkerheten eller den övergripande kvaliteten. Generellt sett är det bästa att köpa ett nytt solarium. Äldre modeller hade inte lika tuffa säkerhetskrav. Dessutom förbättras tekniken för solarier ständigt och de blir både säkrare och bekvämare att använda.

Ytterligare en sak att tänka på är att det ska finnas ett tidur som kan mäta hur länge man legat och solat. Det ska kunna ställas in för att användaren endast ska få den önskade exponeringen. Skulle tiduret sluta fungera ska det finnas en automatisk avstängningsmekanism. För allra bästa säkerhet ska det helst finnas dubbla avstängningsmekanismer.

Kostnaden för underhåll

När du själv är ägare av ett solarium blir underhållskostnaden avgörande. Den som hyr solarium slipper tänka på sådana faktorer, men vid köp kan det över tid röra sig om mycket pengar. Det handlar bland annat om hur ofta delar ska bytas ut. Solarierören ska till exempel bytas efter ett visst antal timmar. Bruksanvisningen för produkten brukar innehålla rekommendationer för underhållet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *