Vad är solskyddsfaktor?

Solskyddsfaktor är ett mått på effektiviteten för solskyddsmedel som man smörjer in sig med. Vad siffran i solskyddsfaktorn anger är hur många gånger längre man kan vistas i solen med solskyddet, jämfört med om man inte använt något skydd alls. Den anges i SPF som kommer från engelskans “Sun Protection Factor”. Lägsta SPF är 6 och innebär att om du normalt kan vara i solen 10 minuter utan att bli röd, skulle du kunna vistas 60 minuter i solen med sådant solskyddsmedel.

Olika kategorier av skydd

För alla människor är det klokt att skydda sig mot solen. Orsaken är att solljus kan på skynda hudens åldrande, eller i värsta fall till och med leda till hudcancer. Det är extra viktigt för barn att skydda sig mot solen. Huden hos barn är nämligen tunnare och mer känslig. Solskyddsmedel kombinerar flera olika ingredienser för att förhindra solens ultravioletta Tanning-bedstrålning att nå huden. De kan delas in i kategorier efter hur effektivt skydd de ger.

  • Lågt skydd. Hit räknas solskyddsmedel med SPF mellan 6 och 10.
  • Medelhögt skydd. Förutsätter ett SPF på mellan 15 och 25.
  • Högt skydd. Har ett SPF på mellan 30-50.
  • Mycket högt skydd. Produkter med ett SPF på över 50.

Vilken solskyddsfaktor är bäst att använda?

Vilken grad av skydd som är lämplig beror på flera olika faktorer. Det geografiska läget är betydelsefullt och även tiden på dagen. Solen är till exempel starkare i Afrika och på många platser i Asien, vilket innebär att den som åker på semester utomlands bör vara uppmärksam. Angående tiden på dagen brukar solen vara som starkast runt lunchtid för att sedan avta i styrka. Vilken aktivitet man ägnar sig åt spelar också stor roll. Att bada har en tendens att tvätta bort solskyddet och då måste ett nytt lager solskydd appliceras på efter badet. Sist men inte minst spelar hudtyp in. Ju ljusare hy, desto känsligare brukar man vara för solen. Har du lätt för att bränna dig ska du använda en hög solskyddsfaktor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *